Mitski - Nobody Deconstruction

Artist: 
Ski Oakenfull
Date: 
August, 2018
Mitski - Nobody Deconstruction

This video shows you how to play the chords to "Nobody" by Mitski